Ocenenia a certifikáty

Systém manažérstva kvality
Licencia na prevádzkovanie technickej služby

Naše prednosti sú:

Antispamová
ochrana
Dvojzložková
autorizácia
Zabezpečený firewall
Ochrana súborov