Kerber

Kerber je softvérový modulárny systém určený pre riadenie prístupu do Internetu, na mailovú komunikáciu a na vytvorenie bezpečnej a menežovateľnej počítačovej siete. Systém má aj funkcionalitu monitoringu a správy na diaľku v modernom responzívnom dizajne.

Kerber rieši hneď niekoľko požiadaviek na kybernetickú bezpečnosť a ochranu osobných údajov akými sú:

 • zabezpečenie mailovej komunikácie s komplexnou správou prístupov a logov,

 • vytváranie šifrovaných vzdialených prístupov,

 • zálohovanie dát na pracovných počítačoch a serveroch,

 • ochrana siete pred neoprávnených vniknutím a únikom dát, osobných údajov,

 • riadenie a správa prístupov do internetu.

Systém Kerber pozostáva z viacerých samostatných modulov:

 • mail a antispam – pre zabezpečenie mailovej komunikácie s prístupom aj cez web,

 • firewall – pre realizáciu a správu zabezpečenia počítačovej siete,

 • VPN – pre realizáciu privátnych spojení cez Internet,

 • HTTP filtrovanie, Proxy server – pre riadenie prístupu na internetové stránky,

 • monitorovanie šírky pásma – pre riadenie rýchlosti prístupu a šírky pásma,

 • komplexné zálohovanie dát v reálnom čase a ich deduplikácia,

 • kalendáre a kontakty – pre riadenie a koordináciu činností.

Systém Kerber je určený pre malé a stredné organizácie. Uplatnenie si našiel predovšetkým vo verejnej správe a v školstve.

Kerber je nasadený vo viac ako sto organizáciách na Slovensku z toho:

50% vo verejnej správe, mestá a obce Slovenskej republiky,

30% základné a stredné školy,

20% komerčné firmy podnikajúce v rôznych oblastiach trhu.

Zistite viac

Kerber Antispam & Mail Server

Prinášame kvalitný antispam pre použitie s existujúcim mailovým systémom na báze SMTP protokolu obsahujúci pokročilé technológie a reagujúci aj na nové techniky a formy ohrozenia. Jednou z jeho hlavných úloh je integrácia s poštovými servermi a antivírová kontrola príloh e-mailových správ. Obsahuje viacero súčastí blokov, ktoré okrem antivírovej ochrany slúžia aj na automatickú aktualizáciu antivírových databáz, či ochranu proti phishingu.

Viac

Kerber Secure Server

Chráňte sa pred únikom dôverných informácií. Kerber Secure Server je pokročilé softvérové riešenie, ktoré plní úlohu bezpečnostnej brány do siete Internet. Jeho úlohou je ochraňovať Vašu sieť a dáta, ktoré plynú medzi vami a Internetom a v neposlednom rade aj dohliadať na správanie Vašich používateľov, či už vo Vašej sieti alebo v sieti Internet. Pomocou systému Kerber Secure Server môžete svojim používateľom obmedzovať prístup na weby rôzneho zamerania. Samozrejme, tieto pravidlá môžete aplikovať v závislosti na čase, zdroji a cieli.

Viac

Kerber Backup Server

Kerber Backup Server sa vyznačuje jednoduchým intuitívnym rozhraním prístupným cez WEB prehliadač, podobne ako je to pri systéme Kerber 3.0, čo zabezpečuje platformovú nezávislosť. Komunikáciu zálohovaných pracovných staníc, počítačov alebo súborových serverov s Kerber Backup Serverom zabezpečuje samostatný klient nainštalovaný na zálohovanom zariadení.

Viac